Lugna Gatan

Lugna Gatan arbetar med att hantera vissa typer av sociala problem som har sitt ursprung i ungdomsgrupper; våld, vandalisering, oro, negativa grupperingar etc.
Verksamheten består av flera grenar men vi har alltid samma mål och metoder.


Lugna Gatans syfte är att:  

  • För egen räkning bryta unga människors stigmatisering och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden och integration i samhället.
  • För sin uppdragsgivares räkning lösa konkreta uppgifter för att minska skadegörelse, otrygghet, vandalisering och bråk.
  • Ur ett samhällsperspektiv bidra till att reducera den generella integrationsproblematik som kan finnas hos unga människor som växer upp i utsatta områden och bidra till ett bättre samhällsklimat, bl.a. genom att agera som en sorts positiv rollmodell för yngre ungdomar. På sikt kan man på detta vis minska nyrekryteringen av unga till de asociala och/eller kriminella gängstrukturerna.

 

Tyck till om Lugna Gatan

Har du åsikter, synpunkter, idéer eller annat som du vill framföra till oss.
Skicka gärna e-post till oss: synpunkter.lg@fryshuset.se