Lugna Gatan

Lugna Gatan arbetar framförallt med att hantera vissa typer av sociala problem som har sitt ursprung i ungdomsgrupper; våld, vandalisering, oro, negativa grupperingar etc.
Verksamheten består av flera grenar men vi har alltid samma mål och metoder.


Lugna Gatans syfte är att:  

  • för egen räkning att bryta unga människors stigmatisering och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden och integration i samhället i stort.
  • för sin uppdragsgivares räkning lösa ett antal konkreta uppgifter och uppnå mål som att minska skadegörelse, otrygghet vandalisering och bråk.
  • ur ett samhällsperspektiv bidra till att reducera den generella integrationsproblematiken av unga människor som växer upp i utsatta områden och bidra till ett bättre samhällsklimat bl.a. genom att agera som en sorts positiva rollmodeller för de yngre ungdomarna inom det område där man är verksam. På sikt kan man på detta vis dessutom minska nyrekryteringen av unga till de asociala och/eller kriminella gängstrukturerna.

 

Tyck till om Lugna Gatan

Har du åsikter, synpunkter, idéer eller annat som du vill framföra till oss.
Skicka gärna e-post till oss: synpunkter.lg@fryshuset.se