Lugna Gatan

 

”Det gäller att få människor att inse att också en bakgrund i svåra förhållanden kan ge stora möjligheter.”

 

Lugna Gatan är en del av Fryshusets ordinarie verksamhet och har funnits sedan 1995. Syftet är att stödja och vägleda unga, främst i socialt utsatta områden, och öka deras vilja att bli en del av samhället. Vi vill ge dem de verktyg som behövs för att bryta sig ut ur ett destruktivt beteende och ett liv i utanförskap. Verksamheten består av värdar som arbetar i kollektivtrafik, stadsdelar och skolor.


Lugna Gatans idé
bygger på att värdarna har relationer till de områden eller med de människor vi arbetar med. Denna livserfarenhet ger dem en förståelse för vilka behov som finns hos målgruppen samt vilka sätt och metoder som är möjliga för att skapa förändring. De kan utifrån det få ett förtroende från ungdomarna och ett mandat att påverka. Förtroendet leder i sin tur ofta till att värdarna kan bli positiva förebilder, något som de unga ofta saknar.


Merparten av
våra anställda är unga vuxna som vuxit upp i Stockholms förorter. All personal utbildas i Lugna Gatans metod och förhållningssätt som utgår från Fryshusets värdegrund.

 

 

Det här är en kort film om Lugna Gatan. Varför vi finns, hur vi arbetar och våra utmaningar.