Metod

 

”Vi har inte råd med att straffa ut unga människor. Vi måste kunna ge dem en andra chans.”

F.d. Länspolismästare Karin Götblad

Vi vill ge unga människor det stöd och de verktyg som behövs för att bryta sig ut ur ett destruktivt beteende och ett liv i utanförskap. För att göra det måste man ge av sin tid och av sig själv, lyssna och mötas på lika nivå. En viktig ståndpunkt är att vi inte dömer någon människa. Däremot dömer vi handlingar. Lugna Gatans verksamhet bygger på några enkla men väldigt centrala idéer:

Identifikation- Man ska som värd ha egen erfarenhet av det område man jobbar inom. Detta för att man ska kunna ha en förståelse och vara igenkännande för de man möter i sitt arbete.

Relation- Vi arbetar långsiktigt och bygger upp relationer med de ungdomar vi arbetar med. Att verkligen se individen, att mötas och få kontakt är en avgörande framgångsfaktor.

Social kompetens- Mötet med de unga bygger på ömsesidighet, respekt och icke-konfrontation. Värdarna förfogar även över just det tilltal som behövs för att kunna nå ungdomarna, få deras öra och tillskansa sig deras respekt.

Nätverk- När vi arbetar med ungdomarna använder vi oss aktivt av de olika nätverken dessa ungdomar befinner sig i – kompisgäng, släktband etc. Det gör att vi kan få en väldigt stor räckvidd, skapa många kontakter och får en större insyn.

 

”Om du vill påverka unga människor måste du lyssna, se, ge och dela med dig”