Historik

 

”Lugna Gatan integrerar unga människor i samhället genom närvaro, engagemang, upplysning och arbete. Därigenom skapar vi trygghet.”

Från början var Lugna Gatan ett samlingsnamn på ett samarbete mellan Stockholms lokaltrafik (SL), Fryshuset, Landshövdingen och Vattenfestivalen för att på olika sätt öka tryggheten i Stockholm. Namnet myntades av Vattenfestivalchefen Caj Malmros, efter titeln på en av Charlie Chaplins berömda filmer.

Fryshusets del kallades först för Lugna Gatans Värdprojekt och handlade enbart om säkerheten i tunnelbanan. Det var Fryshusets Anders Carlberg som lanserade begreppet värdar. Han ville att de skulle stå för något mer än vanliga väktare. De skulle vara kontaktskapande och förebyggande förebilder.

Det första året anställdes en grupp om tio värdar och sedan fortsatte tillväxten stadigt, men räckte ändå inte till. Tanken att de skulle fånga upp ungdomar, erbjuda aktiviteter, kontakt och stöd var i sig helt rätt. Men behoven bland ungdomarna var så stora och så varierande att ju mer värdarna gjorde, ju mindre förmådde de. Verksamheten började därför växa i olika riktningar.