Värdar

 

”Det viktiga är inte vad du varit eller vad du gjort. Det viktiga är vad du vill.”

Arbetet som Lugna Gatan-värd bygger på att man har relationer till de områden eller de människor vi arbetar med. Denna erfarenhet ger värdarna en förståelse för vilka behov som finns hos målgruppen samt vilka sätt och metoder som är möjliga för att skapa förändring. De kan utifrån det få ett förtroende hos ungdomarna och ett mandat att påverka.


Merparten av
 våra anställda är unga vuxna som vuxit upp i Stockholms förorter. En del av dem har egen erfarenhet av destruktiva levnadsmönster. Förutsatt att man vill ändra sitt liv – får man en chans på arbetsmarknaden samtidigt som man gör en insats för samhället och får en ny gemenskap.


Dåliga erfarenheter
kan vara av värde i arbetet som Lugna Gatan-värd. De som själva varit illa ute känner den värld där utsatta ungdomar lever, de kan koderna och når fram. De är positiva förebilder eftersom de visar att det finns vägar in i samhället.


Utbildning

Personalen utbildas i Lugna Gatans metod och förhållningssätt som utgår från Fryshuset värdegrund. Under arbetet handleds all personal av kompetent och erfaren personal. All vår personal är utbildad i följande:

  • Konflikthantering; Lugna Gatans konflikthanteringsmodell, Verbal Judo.
  • Socialtjänstlagen
  • Lag och Rätt
  • Etik och Moral
  • Första Hjälpen – ABC
  • Samarbetsövningar (Will Schutz FIRO)
  • Kommunikation och Feedback
  • ART (Aggression Replacement Training)