Verksamhet och tjänster

 

”Vi dömer handlingar. Inte människor”

Vi erbjuder tjänster som har att göra med att hantera, minska eller lösa vissa typer av sociala problem som har sitt ursprung i ungdomsgrupper; våld, stök, vandalisering, oro, negativa grupperingar etc.