Juniorverksamheten

 

”Det gäller att få människor att inse att också en bakgrund i svåra förhållanden kan ge stora möjligheter.”

Lugna Gatans juniorverksamhet har växt fram som ett svar på det enorma behov av stöd som tunnelbanevärdarna sett bland ungdomar i förorten. Målgruppen vi ofta arbetar med är unga i utanförskap eller unga på väg in i ett destruktivt utanförskap. Majoriteten av dessa unga är killar som saknar framtidstro och inte ser sig själva som en del av ”systemet”. Ungdomarnas liv präglas till stor del av det som sker i centrum och i de närliggande förorterna. Respekt och fruktan är ofta mer värt än vad som enligt övriga samhällets normer kan tolkas som rätt eller fel. Som grupp känner man ofta ett lågt eller inget förtroende för myndigheter och ett förakt för samhället. Många av dem hade aldrig fått känna sig viktiga eller värdefulla för sin omgivning.

Juniorgrupperna finns i skolor och stadsdelar. Vi arbetar för ökad trygghet och trivsel och med att ungdomarna ska bli ansvarstagande, både för sig själva och gentemot andra. Verksamheten ger till stor del möjlighet till självhjälp och egen social utveckling. Vi erbjuder aktiviteter, gemenskap, förebilder och vägledning. Mycket tid spenderas även till att lyssna och prata med ungdomarna och att ge dem självförtroende och framtidstro, något som de ofta saknar.

Lugna Gatan-värdens roll som förebild för andra ungdomar är den viktigaste faktorn i verksamheten. Värdarna är rekryterade med hänsyn till bakgrund, erfarenhet, ledaregenskaper och social kompetens som också är deras främsta tillgång i arbetet. Vi ser till att alltid ha en rak kommunikation med ungdomarna vi möter där vi förklarar hur vi arbetar samt vilka skyldigheter vi har. Detta för att inte skapa missförstånd och för att de inte ska uppleva ett svek från oss. En av de viktigaste resurserna vi har är förtroendet vi bygger samt relationsskapandet.

Juniorutbildning

Ungdomarna i juniorgruppen får genomgå en version av Lugna Gatan-värdarnas utbildning med bland annat etik och moral, konflikthantering, lag och rätt, ABC och samarbetsövningar. Efter avklarad utbildning blir man godkänd som Juniorvärd och får tillsammans med sina Juniorledare vandra i det egna området. Där håller de uppsikt över området och ser till att allt är lugnt, följer de boende till och från tunnelbanan samt besöker fritidsgårdar och diskoteket etc.

För att delta i verksamheten krävs att man lever upp till ett antal fastställda krav. För de yngre som har en bakgrund med kriminalitet krävs exempelvis att man omedelbart upphör med det samtidigt som man söker medlemskap i Juniorerna. De som genomför ett junioruppdrag under 1-4 års tid, med goda rekommendationer, erbjuds arbete inom Lugna Gatans ordinarie tunnelbaneverksamhet.