Skolor

 

I skolorna jobbar Lugna Gatans värdar med hela klasser, elevgrupper eller med enskilda elever.


Lugna Gatans skolvärdar har som uppgift att tillsammans med övrig skolpersonal verka för ett tryggt socialt klimat, elevstöd och konfliktlösning på skolor genom att knyta kontakter och skapa relationer med ungdomarna. Syftet är även att påverka eleverna och engagera dem att själva ta ansvar för skolan och utvecklingen av en positiv skolmiljö. I skolorna jobbar Lugna Gatans värdar med hela klasser, elevgrupper eller med enskilda elever.

Lugna Gatans skolvärdar ingår i en självständig organisation som säljer sina tjänster till skolor. Arbetet regleras i ett avtal där arbetsuppgifterna är definierade.

Om ni som skola är intresserade av  Lugna Gatans skolvärdar är ni välkomna att kontakta Navid Yousefi på Navid.Yousefi@fryshuset.se