Stadsdelar

 

”Syftet med vår närvaro i stadsdelarna är att förebygga våld, kriminalitet, skadegörelse, drogmissbruk samt skapa trygghet i området och att vara goda förebilder.”


I de stadsdelar där vi finns på både skola och i stadsdel är överlappningen och det nära samarbetet mellan värdarna ett vinnande koncept för att nå ungdomarna under en stor del av dygnet. Skolvärdarna arbetar dagtid medan stadsdelsvärdarna arbetar kvällar. De flesta stadsdelarna har också aktiva juniorgrupper.

Att ha rätt personer på rätt plats är en oerhört viktig del i Lugna Gatans arbete och strategi. Att förankra vårt arbete med lokalbefolkningen och andra yrkesgrupper som möter de unga känns mycket viktigt. Tillsammans kan vi bilda ett kollektiv för en tryggare plats att vara och leva på. Trygghetsvärdarnas uppgift är inte bara att bidra till trygghet i stadsdelen utan också att medverka till en förändring och utveckling av stadsdelens ungdomsarbete.

Värdarna är noga rekryterade med hänsyn till bakgrund, erfarenheter, ledaregenskaper och social kompetens vilket är deras främsta tillgång i arbetet. Vi har en förmåga att genom våra erfarenheter nå och skapa relationer med ungdomar där dialog är vår främsta metod. Genom att använda oss av, för ungdomarna relevanta förebilder som har lokal förankring och som ungdomarna känner till, möjligheten att skapa förutsättningar för respektfulla möten och samtal.

 

Om ni som stadsdel är intresserade av  Lugna Gatans stadsdels-värdar är ni välkomna att kontakta Navid Yousefi på Navid.Yousefi@fryshuset.se